TAŞINMAZ TİCARETİ YÖNETMELİK HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME. Değerli Meslektaşlarım,

Odamızın  yıllardır mücadelesini verdiği   mesleğimizin düzenlenmesi ve sizlerin haklarının  korunması için yoğun  çalışmalarımız  neticesinde bildiğiniz gibi 5 haziran 2018  tarihinde Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sizlere söz verdiğimiz gibi Odalara kayıtlı olup kurs belgesi olanlara (tahsil şartından,  ofis  m2 sınırından ve Mesleki Yeterlilik belgesinden  muaf tutularak) müktesep haklardan faydalanmaları sağlanmıştır. Bu müktesep haklardan faydalananlarında 5 aralık 2019 tarihine kadar güncel oda kayıt belgeleri ve kurs belgeleri ile Ticaret Bakanlığının www.ttbs.gov.tradresine girerek Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Müracaatlarını gerçekleştirip yetkililerin de ofisleri yerinde  kontrolü neticesinde Yetki Belgelerini almaktadırlar. Bunun içinde  5 Aralık 2019 tarihine kadar süre tanınmıştı.

 Ancak gerek İl Müdürlüklerinde onay bekleyen ve gerekse halen müracaatta bulunmayan müktesep haklardan yararlanan meslektaşlarımızın mağdur edilmemesi için sürenin uzatılacağı yönünce Bakanlık yetkililerinden şifahen bilgi alınmıştır. Tabi gönül isterdiki verilen süre içerisinde belgeler ve  işlemler tamamlansın ve süre uzatılması olmasın. Fakat hak kazanan meslektaşlarımızın da haklarının kaybolmaması  açısından sürenin uzatılması zaruri hal almıştır. Resmi açıklama yapılmadan  veya  resmi gazetede yayınlanmadan bizim kurum olarak bakanlıktan alınan şifai bilgi ile bir açıklama yapmamızın doğru olmayacağına sizlerde hak verirsiniz. . Bakanlıkça yapılacak olan resmi açıklamanın sizlere duyurulmasının ardından da yine sizlere bildireceğimiz tarihte bakanlık yetkililerinin de katılacağı geniş bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Tabi Asıl meselemiz sürenin uzatılıp uzatılmaması değil.

En önemlisi Yönetmeliğin yayınlanması ile Uygulamada yaşanan aksaklıkların da düzeltilmesi ve Yönetmelikte yapılacak olan revizyondur. Öncelikle taleplerimiz arasında 5 haziran 2018  tarihinden önce oda kaydı olup Üniversite ve Özel Eğitim Kurumlarından emlak danışmanlığı kurs belgesi alanlarında müktesep haklardan yararlanmasıdır. Aşağıda maddeler halinde yazılı talebimizin düzenlenmesi. Resmi olarak  Bakanlığa ilettiğimiz taleplerimiz,  yapılan görüşme ve çalışmalar neticesinde  Bakanlık Yetkilileriyle birçok konuda mutabakata varılarak Yönetmeliğin yeniden revize edileceği .Ancak yapılacak olan revizyonun bazı kanunlarda değişiklik yapılarak hayata geçebileceğini  bunun içinde ilgili kanun değişikliği çalışmalının neticesinde Yönetmelikte yapılacak değişikliklerin yayınlanacağı  bilgisi alınmıştır. Bunun için biraz daha sabır diyoruz.  Bunca yıldır bizlere güvenerek sabreden siz değerli üyelerimize desteklerinizden dolayı teşekkür ediyor. Sizlerin  hak ve menfaatlerinin korunması ekmeğimize el uzatan kayıtsızların ve kaçağın önlenmesi yönünde sizlerin de desteği ile çalışmalara yılmadan usanmadan hep beraber devam edeceğiz.

Değerli meslektaşlarım, Önemli diğer bir konuda;  bazı meslektaşlarımızın ellerindeki kurs belgelerinin Yetki belgesi  olduğu gibi yanlış bilgiye sahip oldukları  yönünde duyumlar almaktayız.KURS BELGESİ YETKİ BELGESİ DEĞİLDİR.Kurs belgesi sadece Ticaret İl Müdürlüğünden TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ alabilmeniz için müktesep haklardan yararlanmanızı sağlamaktadır. Süre uzatıldı diye sakın rehavete düşmeyelim. Haklarınızın kaybolmaması için bir an önce güncel oda kayıt belgesi  ve kurs belgenizle (Üniversite ve Özel dershanelerden alınan belgeler dahil) Ticaret Bakanlığının www.ttbs.gov.tr adresine girerek müracaatınızı yapınız gerekmektedir. Her konuda Odamız Bünyesinde oluşturduğumuz Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Hizmet Birimimiz den destek alabilirsiniz. Saygılarımla  

TİCARET BAKANLIĞIMIZDAN YÖNETMELİK REVİZYONU HUSUSUNDA TALEPLERİMİZ.

 • *Yönetmelik Uygulama ve Revizyonları Esnaf Sanatkarlar Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü işbirliğinde tüm Meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak  bir komisyon tarafından yapılmalıdır.
   
 • *Meslek Odalarına ve Ticaret Odalarına Denetim Yetkisi verilmelidir.Yetki belgesi müracaatlarında NACE kodu muhakkak dikkate alınmalıdır.
   
 • *Üniversitelerden veya özel eğitim kurumlarından emlak danışmanlığı kurs belgesi olanlar şayet 5 Hazirandan 2018 den önce Oda kayıtlarını ibraz edebiliyorlarsa  taşınmaz ticareti yetki belgesi almaları sağlanmalıdır.
   
 • *5 Haziran 2018 tarihinden önce İlgili Odalara kayıtlı olup Yönetmelikle müktesep hak kazanmış olanların durumları net belirtilmelidir. Bazı özel şirketlerin ticari menfaatleri için yaptığı MYK Sorumlu Emlak Danışmanlığı Seviye -5 almaları gerektiği yönündeki çalışmalarının önü kesilmelidir.
   
 • *Geçmişte İşlenen küçük suçlarla ilgili mağduriyeti olup, sabıka kaydı kalkmış olup halen yetki belgesi alamayan üyelerimizin mağduriyetleri giderilmelidir. (Bu konuda mahkeme kararları mevcut)
   
 • *Yabancı vatandaşlarla ilgili sektöre girmeleri konusu hassasiyetle ele alınmalı  ve  yetki belgesi almaları konusunda meslek kuruluşlarının görüş ve önerileri dikkate alınmalıdır.
   
 • *Tapu ve Belediyelerde devlet  dairelerinde yetki belgesi alan emlakçılar resmi olarak tanınmalı , emlakçılara hangi taşınmazla ilgili yetkisi varsa bu taşınmaz üzerinde her türlü araştırma ve işlem yapma yetkisi verilmelidir. 
   
 • *Emlak ilan sitelerine üye olurken ve ilan verirken yetki belgesi istenmesi zorunlu olmalı ve bu uygulama  günü birlik kiralıklar için de geçerli olmalıdır.
   
 • *İlan siteleri fiyat politikası belirlerken ilgili Meslek kuruluşları ve Ticaret Bakanlığımızın başkanlığında ortak bir kurul tarafından belirlenmelidir.
   
 • *Yönetmelikteki sözleşmeler yeniden gözden geçirilmeli ve düzenlenmeli, süreleri uzatılmalıdır. Proje satışlarına ait sözleşme süreleri daha uzun olmalıdır.
   
 • *Taşınmaz gösterme belgesinde birden fazla (en az 4 adet)taşınmazın aynı taşınmaz gösterme belgesinde olması her birinin ayrı ayrı gösterildiğine dair her bir taşınmaz adresi  karşısında alıcı veya kiracının imzasının bulunması sağlanmalıdır.
   
 • *Yönetmelik 13.madde gözden geçirilmeli tüketici aleyhine istismara yol açması engellenmelidir.
   
 • *Yönetmelikte meslek odalarına kayıt olurken aranan  okul şartının MYK sınav sonucu alınması zorunlu belge içinde aranması sağlanmalıdır.
   
 • *5 Haziran 2018 tarihinden sonra lise mezunu olmayıp vergi Kaydı ve Esnaf Sanatkarlar Birliklerine sicil kaydı yaptırarak esbis üzerinden oda kaydı gerçekleşenlerin durumlarının gözden geçirilmesi.
   
 • *5 Haziran 2018 tarihinden önce vergi kaydı ve iştigal konusu  emlak olduğu halde esnaf sicilde başka iş kolunda görünenlerin durumlarının düzeltilebilmesi ( sicilde düzeltme yapıldığında yeni kayıt gibi gözüküyor. hal böyle olunca İl Müdürlüğünden red alıyor.)
   
 • *Yönetmeliğin 19. Maddesinin 3.Fıkrası Büyükşehir Belediyelerinde metropol ilçeler için su istimale açık.
   
 • *Cezaların daha etkin ve caydırıcı olması.
   
 • *İl Müdürlüklerince verilen Yetki Belgesi inceleme ve onay sürelerinin hızlandırılması. (Bu konuyla ilgili bizlerden destek talep edilmesi halinde Odamızın yetki ve imkanları dahilinde destek verebiliriz.)

Saygılarımızla. 26.08.2019

                                                                                                                             Ahmet Rıfat YETKİN
                                                                                                                        Ankara Emlakçılar Meslek

                                                                                                                            Esnaf Odası Başkanı                                                                                                                                               

 

EMLAK KUTUSU TAŞINMAZ TİCARETİ YÖNETMELİK HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME. EMLAK KUTUSU,TAŞINMAZ,TİCARETİ,YÖNETMELİK,HAKKINDA,ÖNEMLİ,BİLGİLENDİRME.,Değerli,Meslektaşlarım,Odamızın,yıllardır,mücadelesini,verdiği,mesleğimizin,düzenlenmesi,ve,sizlerin,haklarının,korunması,için,yoğun,çalışmalarımız,neticesinde,bildiğiniz,gibi,5,haziran,2018,tarihinde,Taşınmaz,Ticareti,Hakkında,Yönetmelik,Resmi,Gaze EMLAK KUTUSU TAŞINMAZ TİCARETİ YÖNETMELİK HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME. Değerli Meslektaşlarım Odamızın yıllardır mücadelesini verdiği mesleğimizin düzenlenmesi ve sizlerin haklarının korunması için yoğun çalışmalarımız neticesinde bildiğiniz gibi 5 haziran 2018 tarihinde Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Resmi Gaze